5ο Τακτικό Συνέδριο ΟΔΠΤΕ, Βόλος 12/10/16-14/10/16

 collage 16

 

Απομαγνητοφωνημένα Πρακτικά