Τοποθέτηση της Προέδρου της ΟΔΠΤΕ στην 95η Σύνοδο Πρυτάνεων