Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Μετσόβιο Πολυτεχνείο