Συναδέλφισσες  – συνάδελφοι,
Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη συνεδρίασή του στις 8-6-2018  συζήτησε τις εξελίξεις  με την «ηλεκτρονική αξιολόγηση» και αποφάσισε κατά πλεοψηφία την συνέχιση της απεργίας-αποχής από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης.

 

Ανακοίνωση προς συλλόγους-μέλη ΟΔΠΤΕ