Ανακοίνωση για το Σύλλογο του Πανεπιστημίου Πατρών.