Ψήφισμα 6ου Συνεδρίου ΟΔΠΤΕ για τις εκλογές της Συγκλήτου