7 Απρίλη- Μέρα πανελλαδικής δράσης για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας της υγείας του λαού