Οικονομική ενίσχυση εργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε Νοσοκομεία