Για τις απολύσεις στο εστιατόριο των νέων εστιών του ΕΜΠ