5ο Τακτικό Συνέδριο - Βόλος 12/10/2016 - 14/10/2016