Τελευταία Νέα

  Το νέο 15μελές Κεντρικό Συμβούλιο που προέκυψε από το 7ο Τακτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, ολοκλήρωσε τη συγκρότησή του σε σώμα στη δεύτερη συνεδρίαση στις 7 Δεκεμβρίου 2022 και
  έχει την παρακάτω σύνθεση:

  Πρόεδρος: Χρονοπούλου Νίκη

  Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Σάββας

  Γενική Γραμματέας: Ψάλτου Αντωνία

  Ταμίας: Αγγουράς Γεώργιος

  Οργανωτικός Γραμματέας: Διακογεωργίου Νικόλαος

  Μέλη: Κουρμούλης Ιωάννης, Τσιλίρη Ευσταθία, Παλαιού Αλεξάνδρα, Βασιλάκης Ανδρέας, Γρηγοριάδης Νικόλαος, Χατζηπαύλου Θεόδωρος, Αποστολάκης Εμμανουήλ,
  Πετρόπουλος Γεώργιος, Αντωνίου Δημήτριος, Λογοθέτη Μαρία-Ελένη.