Οι θέσεις της Ομοσπονδίας επί του νομοσχεδίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

    Ενέργειες σχετικά με την αξιολόγηση των υπαλλήλων σύμφωνα με το ν.4369/2016

    Το 5ο Τακτικό Συνεδριο της Ομοσπονδίας στο Βόλο, 12-14 Οκτωβρίου 2016