Διεύθυνση:
  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Ιερά Οδός 75
  Αθήνα 11855
  Email: odptegr@gmail.com
  Αποστολή Email
  (προαιρετικό)