Διεύθυνση:
    Πάντειο Πανεπιστήμιο
    Λεωφόρος. Συγγρού 136
    Αθήνα 17671
    Πρόεδρος Νίκη Χρονοπούλου
    Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Βασιλάκης
    Ταμίας Γιώργος Αγγουράς
    Αποστολή Email
    (προαιρετικό)