Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση, η οποία πριν αλέκτορα φωνήσαι, έσπευσε, αξιοποιώντας τα γεγονότα στο ΟΠΑ, να ανακοινώσει νέους μηχανισμούς καταστολής και ειδικά “σώματα ασφαλείας” στα ιδρύματα!

  Εξήγγειλαν την ίδρυση σώματος προστασίας των ιδρυμάτων, την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης, τη χρήση καρτών εισόδου και συνολικά την αυστηροποίηση της νομοθεσίας που έχει να κάνει με αδικήματα εντός των πανεπιστημίων (με τον ορισμό που δίνουν αυτοί στη λέξη «αδικήματα»).

  Ξέρουν καλά ότι οι ενέργειες τέτοιων ομάδων δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, τους εργαζόμενους στα ιδρύματα, το εργατικό και φοιτητικό κίνημα. Όμως, είναι χρήσιμες γιατί τους δίνουν άλλοθι να ξεδιπλώσουν τα σχέδια τους για τα Ιδρύματα, σχέδια που ακολουθούν την κατάργηση του ασύλου και το σύνολο των αντιδραστικών αλλαγών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η πρόσδεση και προσαρμογή της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς (των μεγαλοεπιχειρηματιών), η όλο και πιο βαθιά λειτουργία των Ιδρυμάτων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, οι αρνητικές επιδράσεις που είχαν και έχουν όλα αυτά σε παροχές και δικαιώματα φοιτητών και εργαζομένων, προκάλεσαν και προκαλούν αντιδράσεις, γεννούν αγώνες. Εμάς στοχεύουν λοιπόν, εργαζόμενους και φοιτητές, τις οργανωμένες, αγωνιστικές διεκδικήσεις μας!

  Δε μας πείθει η κυβέρνηση ότι νοιάζεται για την «προστασία» μας. Αλήθεια, τι έχει κάνει για τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων προκειμένου να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών τους, τι έχει κάνει για την κάλυψη των αναγκών σε πάσης φύσεως προσωπικό, για την ενίσχυση των υποδομών και της φοιτητικής μέριμνας; Τι μέτρα πήρε όλο το διάστημα της πανδημίας για να στηρίξει την εκπαιδευτική διαδικασία; Τίποτε απ’ όλ’ αυτά δεν έκανε!

  Όμως, άμεσα βρήκε χρήματα για να εντείνει την καταστολή στα ιδρύματα την ώρα που ετοιμάζει νέο νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια που τα συνδέει ακόμα πιο οργανικά με την επιχειρηματική δράση. Αυτήν επιδιώκουν να προστατέψουν!

  Δεν πρέπει να μας βάλουν στη γωνία! Ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η κυβέρνηση πρέπει να πάρει την απάντησή μας!

  Συμμετέχουμε στην παναττική στάση εργασίας από τις 11.30 έως τη λήξη του ωραρίου και στη μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ. Παιδείας, μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους, την Πέμπτη 5 Νοέμβρη, στις 12μ.