Συγκεντρωμένες ανακοινώσεις και ψηφίσματα από διάφορους φορείς:

  ΑΠΘ ΔΣ ΣΥΔΙΠ και άλλοι φορείς

  ΓΠΑ εργαζόμενοι και φοιτητές

  ΕΚΠΑ

  ΕΜΠ

  Ιωαννίνων

  ΑΔΕΔΥ

  Ηχητικό από την επόμενη μέρα (23-2-21) - περιγραφή κινητοποίησης, απελευθέρωση των φοιτητών στα δικαστήρια