Τελευταία Νέα

  Οι καταργήσεις – συγχωνεύσεις - μετακινήσεις τμημάτων, στις οποίες προχωρά η κυβέρνηση, είναι για ακόμα μία φορά είναι πολύ μακριά από τις πραγματικές ανάγκες φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων, αντίθετα μάλιστα βασικό κριτήριό τους είναι δείκτες που παραπέμπουν σε εμπορικά μεγέθη και που επιβάλλονται ως κριτήρια από την ΕΘΑΑΕ και λίγο έχουν να κάνουν με τις επιταγές της εξέλιξης των επιστημονικών αντικειμένων.

  Πρόκειται για μία ακόμα πλευρά της εμβάθυνσης της ιδιωτικο-οικονομικής λειτουργίας των ιδρυμάτων, η οποία υπηρετήθηκε με προσήλωση απ’ όλες ανεξαιρέτως οι προηγούμενες κυβερνήσεις και θέλει το πανεπιστήμιο να λειτουργεί όλο και πιο βαθιά με ιδιωτικό-οικονομικά κριτήρια, να αναζητά και να βρίσκει πόρους εναλλακτικούς της κρατικής χρηματοδότησης, να είναι συνδεδεμένο «με τις ανάγκες της αγοράς» - να εξυπηρετεί δηλαδή την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, θυσιάζονται δικαιώματα και κατακτήσεις φοιτητών και εργαζομένων, ορθώνονται ταξικοί φραγμοί, εισάγονται δίδακτρα και ανταποδοτικά τέλη παντού, προωθείται η κατάρτιση αντί για τη γνώση, απογυμνώνονται πτυχία από εργασιακά δικαιώματα.

  Σήμερα οι εργαζόμενοι στα Πανεπιστήμια καλούνται να ξεσπιτωθούν, οι φοιτητές να μετακομίσουν σε άλλη πόλη από αυτή που πέρασαν και να βρεθούν σε άλλο τμήμα από αυτό που εισήχθησαν – και αυτό αφορά σε χιλιάδες, στη Θεσσαλονίκη, στην Πρέβεζα, στην Κέρκυρα και αλλού. Τα προβλήματα που δημιουργούνται στην καθημερινότητα και στο μέλλον των φοιτητών, στη ζωή των εργαζομένων είναι μεγάλα.

  Ήδη συνάδελφοι σε διάφορα ιδρύματα έρχονται αντιμέτωποι με αυτές τις εξελίξεις.

  Όπως στην περίπτωση της μεταφοράς του Τμήματος Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα τον Πύργο στην Πάτρα, μετά τη συγχώνευσή του με το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του ιδρύματος, τη μεταφορά του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών που συγχωνεύεται με το νεοιδρυθέν Τμήμα Γεωπονίας του ιδρύματος με έδρα το Μεσολόγγι και της μεταφοράς του Τμήματος Φυσικοθεραπείας από το Αίγιο στην Πάτρα. Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα δεν κάνει καμία αναφορά στο διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στα παραπάνω Τμήματα.

  Αντίστοιχα, στην περίπτωση του Ταμείου Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών, στην κατάργηση του οποίου προχώρησε η κυβέρνηση με την ψήφιση του νόμου – πλαισίου, υπάρχει ανασφάλεια και αβεβαιότητα μεταξύ των συναδέλφων, καθώς είναι ασαφές σε ποιες υπηρεσίες του ΑΠΘ θα τοποθετηθούν και αν θα κληθούν να υπηρετήσουν σε άλλους νομούς, μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. 

  Αντίστοιχα, καμία πρόβλεψη για τη διασφάλιση των εργαζομένων δεν υπάρχει και στην περίπτωση της μεταφοράς του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στα Ιωάννινα από την Πρέβεζα, όπου βρίσκεται η σημερινή του έδρα. Η διοίκηση προκειμένου να καλύψει τα κενά σε διοικητικό προσωπικό, ούτε λίγο ούτε πολύ ζητά από τους εργαζόμενους είτε να ξεσπιτωθούν είτε να διανύουν πόσα χιλιόμετρα καθημερινά για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα Γιάννενα.

  Τι θα γίνει με όλους αυτούς τους συναδέλφους που έχουν προγραμματίσει την οικογενειακή τους ζωή, την καθημερινότητα, θα κληθούν να μετακινηθούν σε άλλη πόλη; τι θα γίνει και με τις ανάγκες σε προσωπικό για την στελέχωση των νέων υπηρεσιών  που θα προκύψουν από αυτές τις αλλαγές

  Απαιτούμε:

  • ·Να ληφθεί υπόψη ο οικογενειακός προγραμματισμός των συναδέλφων και να τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής θέσης προκειμένου να παραμείνουν στον τόπο κατοικίας τους (π.χ. μετάταξη σε άλλους φορείς του δημοσίου).
  • ·Να προσληφθεί το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ιδρυμάτων.