Τελευταία Νέα

  Αναφορικά με το θέμα της Αξιολόγησης υπενθυμίζουμε την πρώτη ανακοίνωση που εκδώσαμε ως Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας την 1η Απριλίου 2017. Πέραν όλων των διαλαμβανομένων στην ανακοίνωση αυτή, σε ένα πλαίσιο κριτικής και επισήμανσης των προβλημάτων του εν λόγω νόμου –μεταξύ των άλλων- είχαμε αποφασίσει να στείλουμε την ανακοίνωσή αυτή στα Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, ζητώντας τη χρονική μετάθεση εφαρμογής της αξιολόγησης  και την υλοποίηση των προαπαιτούμενων, έτσι ώστε να μην γίνει επιλεκτική και αποσπασματική εφαρμογή ενός μέρους του νόμου.

  Σημειώναμε στην ανακοίνωση: «Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω το Κεντρικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας στη συνεδρίαση του στις 27-3-2017 αποφάσισε κατά πλειοψηφία να ζητήσει από τα συναρμόδια υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας να μεταθέσουν χρονικά την εφαρμογή του, μέχρις ότου αλλάξουν τα σημεία που επισημαίνουμε  αναφορικά με το νόμο, για να μπορεί να υπάρξει και από την πλευρά μας συνέργεια στην υλοποίηση του. Σε διαφορετική περίπτωση θα επανεξετάσουμε τη στάση μας και θα προκρίνουμε μια συνολική άρνηση-αγώνα κατά της εφαρμογής του».

  Σε συνέχεια της ανακοίνωσης αυτής και τηρώντας μια συνεπή στάση επί του θέματος αυτού, δεδομένου ότι τα Υπουργεία όχι μόνο δεν έκαναν δεκτές τις εύλογές αιτιάσεις μας αλλά δεν είχαμε και καμιά απάντηση, συνεδριάσαμε στις 9-6-2017 για να αποφασίσουμε την τελική στάση και θέση μας, της οποίας το σκεπτικό εδράζεται στην αναφερθείσα ανακοίνωση μας (1-4-2017) και είναι η εξής:

  Αποφασίζουμε να αγωνιστούμε για τη μη υλοποίηση της Αξιολόγησης που προβλέπει ο Νόμος 4369/2016. Στην κατεύθυνση αυτή καλούνται οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι να ζητήσουν από τα μέλη τους να καταθέσουν τα έντυπα αξιολόγησης στο Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς να τα συμπληρώσουν και όχι στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος τους. Είναι προφανές ότι μέσα από αυτήν την τακτική του αγώνα επιδιώκουμε να μπλοκάρουμε την εξέλιξη της διαδικασίας, για τους λόγους, επαναλαμβάνουμε, που έχουν επισημανθεί επαρκώς στην προηγούμενη ανακοίνωση. Επί της ουσίας η απόφαση μας αυτή, προσιδιάζει στην απόφαση της ΑΔΕΔΥ που κάνει λόγο για απεργία –αποχή και έτσι μεταφράζεται.

  Καλούνται όλοι οι σύλλογοι να προχωρήσουν σε Γενικές Συνελεύσεις για να ενημερώσουν τα μέλη τους για το θέμα και να καλλιεργήσουν μέσα από πειστικά επιχειρήματα ένα κλίμα αγωνιστικής και ανυποχώρητης δράσης με αυτά τα χαρακτηριστικά.

  Είναι κοινός τόπος ότι για να πετύχει ένας αγώνας χρειάζεται να υπάρχει μια μαζική και συντονισμένη αντίδραση. Θεωρούμε κρίσιμη και καθοριστική τη στάση των συναδέλφων, διότι ο συγκεκριμένος νόμος πέραν των γενικότερων χαρακτηριστικών του στην πράξη εξατομικεύεται. Γι’  αυτό ακριβώς και καλούμαστε όλοι μαζί αλλά και ο καθένας κατά την ευθύνη που του αναλογεί, να πάρουμε υπεύθυνα θέση μέσα από τις συνεδριάσεις των οργάνων μας.

  Θεωρούμε ότι είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και έχει δημιουργήσει κατά το παρελθόν σοβαρά προβλήματα μεταξύ των συναδέλφων στους χώρους εργασίας, σε σημείο να διασπά τη συνοχή και την συνεργατική-συναδελφική τους σχέση. Κατά συνέπεια δεν χωρούν ανταγωνιστικές λογικές, αντιθέτως, πρέπει να ενθαρρύνουμε ένα κλίμα συλλογικής αγωνιστικής δράσης και αλληλεγγύης.

  Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση στο δημόσιο που στοχεύει πραγματικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών:

  Προϋποθέτει πάνω από όλα μια ενιαία μόνιμη για όλους σχέση εργασίας και όχι προσωπικό τριών και τεσσάρων κατηγοριών.

  Προϋποθέτει την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, την απομάκρυνση των εργολάβων και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των τεράστιων κενών που υπάρχουν.

  Προϋποθέτει ότι το προσωπικό μέσα από μια καθολική συστηματική διαδικασία και όχι αποσπασματικά θα επιμορφώνεται για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες του λαού και του τόπου.

  Σε κάθε περίπτωση διατρανώνουμε την αντίθεση μας, σε κάθε αξιολόγηση η οποία συνδέεται έστω και εμμέσως με τη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, με την κινητικότητα, με τον μισθό ή με τη δημιουργία δεξαμενών προς απόλυση υπαλλήλων.

  Αντιστρατευόμαστε κάθε αξιολόγηση που διαπνέεται από λογικές υποταγής και χειραγώγησης των εργαζομένων και συμπλέκεται με αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στο δημόσιο, καταργήσεις οργανικών θέσεων, καταργήσεις φορέων που εξυπηρετούν ανάγκες του λαού και ενισχύουν το κράτος πρόνοιας.  

  Με τον πλέον εμφατικό τρόπο τονίζουμε την αντίθεση μας στην προώθηση ιδιωτικοποιήσεων στο δημόσιο τομέα. Αντιθέτως διεκδικούμε την ενίσχυση των δημόσιων δομών, της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, μέσα από προσλήψεις νέου προσωπικού με μόνιμη σχέση εργασίας, δεδομένου ότι οι ανάγκες σε προσωπικό σε πολλούς και ευαίσθητους τομείς του δημοσίου είναι εξαιρετικά επιτακτικές.

  Πιστεύουμε ότι πρέπει, μέσα και από αυτήν τη διαδικασία, να αναδειχθούν οι ρωγμές που έχουν δημιουργήσει οι μνημονιακές κυβερνητικές πολιτικές στο δημόσιο με τις δραματικές περικοπές κονδυλίων, να εντοπιστούν οι ανεπάρκειες των δομών, οι παθογένειες, οι στρεβλώσεις, η πολυνομία, η υποστελέχωση, η αναξιοκρατία και όλα αυτά που ταλανίζουν τους πολίτες αλλά και τους εργαζόμενους στο δημόσιο.  

  Παρακαλούμε τους συλλόγους να συνεδριάσουν άμεσα στο πλαίσιο των συνελεύσεων τους και να αποστείλουν τη θέση τους στην Ομοσπονδία.

  Με αγωνιστικούς Χαιρετισμούς

  Το Κεντρικό Συμβούλιο της Ο.Δ.Π.Τ.Ε.