Το 5ο Τακτικό Συνεδριο της Ομοσπονδίας στο Βόλο, 12-14 Οκτωβρίου 2016