Τελευταία Νέα

  Νέα-Ανακοινώσεις

  Συνεχίζουμε την απεργία-αποχή από κάθε διαδικασία «αξιολόγησης»!

  Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

  Έχουμε πείρα πια. Η αξιολόγηση δεν αξιοποιήθηκε για να βελτιώσει τις παρεχόμενες προς το λαό υπηρεσίες, ούτε για να κάνει εμάς καλύτερους. Γίναμε μάρτυρες οριακών βαθμών, ενστάσεων στις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης που αποδεικνύουν ότι αυτή η αξιολόγηση είναι τιμωρητική, εκδικητική, αλλά και ανταγωνιστική. Όπως έχουμε και πείρα από την αποφασιστική στάση των εργαζομένων απέναντι στην «αξιολόγηση» που κατάργησε την νομοθετική ρύθμιση με την τιμωρητική διάσταση όσων είχαν θέσεις ευθύνης και απείχαν από τις διαδικασίες, καθώς και την σχετική δικαστική απόφαση.

  Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

  Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

  Μετά το τελευταίο συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και τις πρόσφατες συνεδριάσεις του ΚΣ, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναλάβουμε περισσότερες πρωτοβουλίες προκειμένου να επιδιώξουμε πιο αποφασιστικά τον στόχο που από κοινού αποφασίσαμε – να εξαλειφθεί η πολυδιάσπαση και να υπάρξει προοπτικά ένας Σύλλογος ανά Ίδρυμα παντού.

  Μια σημαντική πτυχή του εγχειρήματος είναι αυτή που αφορά στο περιεχόμενο των καταστατικών των Συλλόγων – μελών της ΟΔΠΤΕ, ειδικά αυτών που τροποποιούνται ή συντάσσονται εξ αρχής. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν θα θέλαμε να επισημάνουμε κάποιες πλευρές, προκειμένου τα καταστατικά των Συλλόγων να εναρμονιστούν και με το νέο τροποποιημένο καταστατικό της Ομοσπονδίας, το οποίο και επισυνάπτουμε.